Informasjon om siden

Bakgrunn:

Morten Helgesen hadde i lengre tid hatt et ønske om å få et bedre og mer tidsriktig system for å organisere bilder på nettet, men manglet mye av kunnskapen for å gjennomføre det i praksis. Sommeren 2008, etter en lengre prat med Christian König, ble de to enige om å utvikle en løsning.

Våren 2009 var første versjon omsider klar for lansering, men hvorfor lage en egen løsning? Det finnes jo tross alt en rekke løsninger, herunder flere som er gratis, for å legge bildearkiv ut på nettet. Svaret var enkelt, når man først skulle bruke masse tid på å tagge og legge inn store mengder bilder, kunne man også like godt ta steget ut og få med seg alle fordelene en skreddersydd løsning tross alt gir.

Det finnes tallrike nettsteder med bilder i dag. En rekke bildebyråer og en rekke bildearkiv. Førstnevnte er gjerne ensidig lagt opp mot at folk skal kjøpe bilder og har ikke så mye å by personer som kun ønsker å se bilder. Oppløsningen er gjerne puslete og bildetekstene er gjerne lite informative og stikkordpreget. Bildearkivene på sin side fungerer gjerne dårlig som salgskanal i tillegg til at de i mange tilfeller "spammes" med mye middelmådige bilder, siden det ofte er fritt frem for hvem som vil å legge ut sine bilder. I tillegg er ofte temaet ubegrenset, slik at man kanskje finner litt om alt, men egentlig ikke så alt for mye av det man er egentlig er interessert i.

Selv om idéen opprinnelig var å finne en grei måte å presentere egne bilder, ble målsetningen raskt utvidet til å omfatte en løsning som flere fotografer kunne benytte seg av. ønsket var å lage en slags hybrid mellom bildebyrå og bildearkiv, muligens med litt større vekt på sistnevnte. I tillegg skulle siden tematisk begrense seg til fjell- og naturmotiver, i første rekke fra Norge. Tanken var det er bedre å være en god og attraktiv aktør innen en begrenset nisje enn å være bare enda en middelmådig spiller på en større arena.

Vil du bli med?

Er du en (na)turfotograf, som er glad i å ta bilder, spesielt på tur? Vi ønsker veldig gjerne flere engasjerte og flinke amatørfotografer med på laget. Vi avvisr heller ikke fotografer med høyere ambisjoner, men dette prosjektet passer nok best for ivrige og litt avanserte amatører.

Ta kontakt med info-alfakrøll-jotunheimenbilder.no for mer informasjon eller bruk kontaktsiden.

Vi bestreber oss på å lage gode løsninger slik at alle skal få gode muligheter til å presentere seg og sine bilder og ikke kun drukne i mengden


Historikk
  • Juli 2008 - Prosjektet påbegynnes.
  • Mai 2009 - Versjon 1.0 med portalene valdresbilder.no, jotunheimenbilder.no og fjelletibilder.no lanseres.