| back | next 
På toppen av Ormtjernkampen med utsikt mot Snæra, Snuen, Røssjøkollene og Djuptjernkampen.
På toppen av Ormtjernkampen med utsikt mot Snæra, Snuen, Røssjøkollene og Djuptjernkampen.

Image information:

Photographer: Morten Helgesen
Camera: Canon EOS 5R
Region: Valdres
Primaery keywords: Etnedal, Ormtjernkampen, stein
Full size: Click on image for a full size version (separate window).
Imagenumber: 202006191160001 
Season: Summer
Date taken: 19.06.2020
Rating: ratingratingrating 
Views: 3764 / 902 / 4