previous  | back | next 
Luftig balansering på eggen nord for Store Hellstugutinden. Rett bak personene til høyre ses sekundærtoppen Store Hellstugutinden N1 med N2 bakenfor der til høyre.
Luftig balansering på eggen nord for Store Hellstugutinden. Rett bak personene til høyre ses sekundærtoppen Store Hellstugutinden N1 med N2 bakenfor der til høyre.

Image information:

Photographer: Morten Helgesen
Camera: Canon EOS 5D
Region: Jotunheimen
Primaery keywords: £Hellstugutinden StoreVisit linked homepage, Erik Aa, Roger So, Svein Gi, Nils Ha, Hellstugutinden Store N1Visit linked homepage, klyving, luftig, Hellstuguryggen, egg
Secondary keywords: Urdadalstinden StoreVisit linked homepage, Memurubrean Vestre, isbre, bregleppe, Bergschrund, Bukkeholsbrean, StyggehøeVisit linked homepage
Full size: Click on image for a full size version (separate window).
Imagenumber: 200708220430001 
Season: Summer
Date taken: 22.08.2007 15:40
Rating: ratingratingrating 
Views: 53134 / 9404 / 99
Focal distance: 32mm
Aperture value: f/8
Shutter speed: 1/125s
ISO: 100
Fjellet i Bilder
 
SEARCH  Help
REGION Help
VIEW Help
Columns
Rows
ADV. SEARCH Help
 
SUPER SEARCH Help
 
MAP SEARCH Help